Tóm lại: Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và tính bảo mật của thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Scarves with Purpose sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba trong trường hợp cần thiết để cung cấp các dịch vụ và dữ liệu bổ sung (ví dụ: gói trả phí).

Giới thiệu
Scarves with Purpose Inc. (“Scarves with Purpose” hoặc “Chúng tôi”) là chủ sở hữu duy nhất của trang web Scarves with Purpose.com (“Trang web”) và tất cả thông tin được thu thập trên đó. Scarves with Purpose thu thập thông tin từ người dùng theo nhiều cách thông qua trang web.

Chính sách Bảo mật tiết lộ cách thức chúng tôi thu thập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ thông tin bao gồm:

Thông tin cá nhân được thu thập qua Website bởi Scarves with Purpose
Thông tin cá nhân được thu thập qua Website bởi bên thứ ba
Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập được
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này với ai
Quy trình bảo mật Chúng tôi sử dụng để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng
Cách chúng tôi trao quyền lợi về dữ liệu cá nhân cho khách hàng
Chúng tôi luôn yêu cầu người dùng cho phép trước khi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân.

Dữ liệu cá nhân của trẻ em và những nhóm đặc biệt
Chúng tôi không cố ý liên lạc hoặc thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 16 tuổi hoặc các thông tin cá nhân đặc biệt (nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, quan điểm chính trị, tín ngưỡng tôn giáo hoặc triết học, thành viên công đoàn, dữ liệu sinh trắc học, dữ liệu liên quan đến sức khỏe, dữ liệu liên quan cuộc sống tình dục hoặc khuynh hướng tình dục của cá nhân). Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã vô tình thu thập thông tin như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể nhận được sự đồng ý đặc biệt hoặc xóa thông tin.

Bản cập nhật
Chúng tôi có thể cập nhật các Ghi chú Chính sách này theo quyết định của mình tùy từng thời điểm bằng cách đăng phiên bản mới trên Trang web của chúng tôi. Bạn thỉnh thoảng nên kiểm tra trang web của chúng tôi để đảm bảo mọi thay đổi được thực hiện phù hợp với bạn. Bạn sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi quan trọng nào được thực hiện đối với Chính sách Bảo mật.

Phiên bản hiện tại của Điều khoản Riêng tư được chỉnh sửa vào ngày 30 tháng 7 năm 2018

Những Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập
Không cần tạo tài khoản và đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân khi tìm kiếm và xem thông tin từ các thị trường nhất định ví dụ, mã, báo giá, dữ liệu tài chính cũng như ý tưởng và dữ liệu công khai của người dùng Scarves with Purpose.

Nếu bạn đồng ý tạo tài khoản, bạn cần phải cung cấp cho chúng tôi một số dữ liệu cá nhân để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ cho bạn.

Trong quá trình đăng kí bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi:

địa chỉ email của bạn và tên người dùng
thông tin tài khoản của bạn ở một trong các trang sau: Facebook, Twitter, Google+, Yahoo!. LinkedIn.
Khi bạn đăng nhập vào trang web hoặc dịch vụ bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập vào dịch vụ Internet xã hội của bạn (Facebook, Twitter, Google+, Yahoo !, LinkedIn, StockTwits), dịch vụ đó sẽ gửi cho chúng tôi tên người dùng và địa chỉ email của bạn được liên kết với thông tin đăng nhập bạn đã sử dụng. Chúng tôi không kiểm soát và cũng không chịu trách nhiệm về cách thức các bên thứ ba cung cấp thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Trong một số trường hợp, bạn sẽ phải cung cấp và xác minh số điện thoại của mình. Bạn cũng có thể thêm thông tin bổ sung về bạn trong cài đặt hồ sơ nhưng không bắt buộc:

Các thông tin sau sẽ được hiển thị công khai – hình đại diện, chữ ký, “thông tin về bản thân”, vị trí, twitter và trang web;
Các thông tin sau sẽ không được công bố công khai – họ và tên, điện thoại, email sms, công ty, địa chỉ, ID người nộp thuế.
Cách thu thập thông tin cá nhân
Hồ sơ
Hồ sơ là tập hợp thông tin cho mỗi người dùng cá nhân có thể liệt kê các tùy chọn xem của anh/cô ấy. Chúng tôi không sử dụng cài đặt người dùng được lưu trữ cho các mục đích tiếp thị. Cài đặt người dùng (cài đặt biểu đồ, thanh công cụ, nút, v.v …) được lưu chỉ nhằm mục đích tuỳ chỉnh trải nghiệm người dùng khi sử dụng Website. Chúng tôi không chia sẻ cài đặt hồ sơ cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.

Khi bạn tạo hồ sơ của mình trên Trang web, bạn đồng ý rằng những người dùng hoặc khách truy cập khác có thể truy cập tiểu sử công khai của bạn trên Trang web của chúng tôi và xem mọi thông tin bạn đã cung cấp về bản thân.

Cookie
Chúng tôi thu thập các tập tin cookie để thu thập và phân tích thông tin thống kê cũng như để đảm bảo an ninh và chống spam. Thông tin chi tiết hơn về các điều khoản sử dụng có thể được tìm thấy trongChính sách Cookies của chúng tôi

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách sửa đổi cài đặt trong trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng tất cả các tính năng tương tác của Website và bạn cũng không thể truy cập các khu vực trả phí nếu cookie bị vô hiệu hóa.

File Nhật ký
Giống như hầu hết các trang web, Chúng tôi sử dụng các tệp nhật ký máy chủ trang web. Các tệp nhật ký của chúng tôi ghi lại địa chỉ (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP’s), các trang tham khảo, trang đóng, loại nền tảng, và tem ngày/thời gian. Chúng tôi sử dụng các tệp nhật ký máy chủ web để quản lý trang web, cung cấp thông tin rộng rãi cho mục đích lập kế hoạch trang web, và đảm bảo rằng các điều khoản về thỏa thuận dịch vụ của chúng tôi đang được tuân thủ. Địa chỉ IP không được gắn với thông tin nhận dạng cá nhân trong các tệp nhật ký máy chủ web của chúng tôi.

Thông tin thiết bị
Chúng tôi thu thập thông tin sau về các thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập trang web: Địa chỉ IP của thiết bị, hệ điều hành và phiên bản trình duyệt. Chúng tôi đang thu thập thông tin này để ngăn chặn spam và lạm dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tập tin chỉ báo (Xóa GIF)
Web beacon là chi tiết đồ họa nhỏ với một số nhận dạng duy nhất cho phép chúng tôi theo dõi các mẫu sử dụng, tính số người dùng đã truy cập vào một trang cụ thể, v.v. Những cảnh báo này không mang theo bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào và chỉ được sử dụng để theo dõi hiệu quả của Trang web và miêu tả trang web. Chúng tôi sử dụng web beacon cùng với dịch vụ Google Analytics. Thông tin được tạo ra liên quan đến trang web của chúng tôi được sử dụng để tạo các báo cáo về việc sử dụng trang web. Chúng tôi sử dụng thông tin này để phát triển, kiểm tra và cải thiện hơn nữa các dịch vụ của chúng tôi.

Google sẽ lưu thông tin này. Vui lòng truy cập chính sách bảo mật của Google để biết thêm thông tin.

Những lĩnh vực mà chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân
Liên kết tới các trang web khác
Theo quyết định của chúng tôi, Chúng tôi có thể thêm liên kết (liên kết web) đến các trang web khác từ trang web của chúng tôi. Các trang web này có thể được điều hành bởi các bên thứ ba với các chính sách bảo mật riêng và độc lập. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý về nội dung, các hoạt động hoặc chính sách bảo mật của các trang web được liên kết đó. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của từng trang web mà bạn truy cập. Chúng tôi lưu ý bạn rằng Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng đối với thông tin được thu thập bởi Trang web của chúng tôi (Scarves with Purpose.com).

Quảng cáo
Chúng tôi hiển thị quảng cáo trên trang web nhưng không cung cấp cho nhà quảng cáo của chúng tôi bất kỳ thông tin nào về bạn. Nhà quảng cáo có thể xem số liệu thống kê chung bao gồm số lần hiển thị và nhấp chuột.

Giải pháp lập biểu đồ lưu trữ của chúng tôi
Một số đối tác kinh doanh sử dụng giải pháp lập biểu của chúng tôi trên các trang web riêng của họ. Các trang web như vậy có thể hiển thị các thông báo như “Được cung cấp bởi Scarves with Purpose” hoặc tương tự. Ngay cả khi có những thông điệp đó, Chúng tôi cũng không kiểm soát các chính sách bảo mật của các trang web đó. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của từng và tất cả các trang web mà bạn truy cập.

Thông tin cá nhân được sử dụng như thế nào
Chúng tôi sử dụng các chi tiết liên lạc của bạn như tên người dùng, địa chỉ email hoặc số điện thoại để xác thực tài khoản của bạn, đảm bảo bảo mật cùng với bảo mật dịch vụ của chúng tôi và để ngăn chặn spam, gian lận và lạm dụng.

Chúng tôi gửi cho tất cả người dùng mới một email kích hoạt chào mừng để xác minh địa chỉ email của họ. Người dùng trả phí cũng sẽ nhận được email thông báo từ PayPal nếu có bất kỳ vấn đề gì với việc thanh toán thẻ của họ để tự động gia hạn đăng ký. Người dùng không thể chọn không tham gia các tin nhắn này, mặc dù họ có thể hủy kích hoạt tài khoản của họ.

Thông báo xã hội
Chúng tôi có thể thông báo cho bạn qua email về những người dùng mới đã theo dõi bạn / thích ý tưởng, về ý tưởng mới của người dùng mà bạn theo dõi. Bạn có thể từ chối nhận các bản tin đó tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách điều chỉnh cài đặt người dùng của bạn.

Thông báo và Bản tin
Trong những trường hợp hiếm hoi, cần phải gửi các thông báo liên quan đến dịch vụ hoặc các bản tin quan trọng. Ví dụ, nếu dịch vụ của chúng tôi bị gián đoạn trong một thời gian dài hoặc nâng cấp chức năng chính được phát hành, chúng tôi có thể gửi cho tất cả người dùng một thông báo email. Ngoài ra, đôi khi chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi tin nhắn tiếp thị. Người dùng có thể từ chối nhận các thư đó trong tương lai bằng cách nhấp vào hủy đăng ký một trong các email.

Dịch vụ Khách hàng
Khi bạn mở một thẻ hỗ trợ, chúng tôi sử dụng thông tin liên lạc của bạn cũng như thông tin về thiết bị, nhật ký máy chủ, mô tả sự cố cùng với bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào (video, ảnh chụp màn hình) để giúp bạn giải quyết vấn đề.

API
Nếu bạn đang sử dụng các dịch vụ API của chúng tôi (như Thư viện biểu đồ, Trading Terminal, API REST) thì chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để có thể cung cấp và hỗ trợ các dịch vụ đó.

Yêu cầu pháp lý
Chúng tôi có thể lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn cho cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan nhà nước hoặc chính phủ nếu chúng tôi xác định rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ pháp luật. Điều này bao gồm các câu trả lời cho lệnh tòa hoặc trát đòi hầu tòa, cũng như các quy trình pháp lý hoặc theo quy định khác.